Hagen Regnskap

Hagen Regnskap er stiftet våren 2013 av Grethe Hagen.

Grethe Hagen er utdannet revisor fra UIS og autorisert regnskapsfører. Autorisasjon som regnskapsfører gis av Kredittilsynet. Autorisasjon forutsetter at man holder seg faglig oppdatert, noe som medfører et obligatorisk faglig oppdateringsprogram.

Selskapet er medlem av Regnskap Norge (tidligere NARF). Regnskap Norge fører kontroll med sine medlemmer at de til en hver tid følger gjeldende lover, regler og faglige standarder.

Nyeste kommentarer